Czy prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. jest opłacalne?

Background Image

Czy prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. jest opłacalne?

Przekształcanie działalności w spółki jest coraz częstszym wyborem przedsiębiorców. Zastanawiasz się dlaczego?
Przedstawiamy kilka korzyści, które wynikają z prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Nie płacisz ZUS:
Brak obowiązku opłacania ZUS, ponieważ spółka jako podmiot prawa handlowego nie znajduje się na liście osób fizycznych objętych ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym (Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

2. Zmniejszony podatek do 9%
? Podatek CIT wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych ? w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Rozdział 5, Art. 19. 1. pkt 2. )

3. Zmniejszona odpowiedzialność przy prowadzeniu działalności gospodarczej
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. (art. 151 § 4 KSH)

4.Ochrona majątku

5. Nie zgłaszanie się do VAT bez wyraźnej konieczności
? Zwolnienie z podatku VAT dotyczy nie tylko podstawy przedmiotowej czyli rodzaju wykonywanej działalności (Art 43. Dz.U.2020.0.106 – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) ale także podstawy podmiotowej, która głosi, że nie przekraczając progu 200 000 zł przychodu ze sprzedaży, w skali roku, podatnik nie ma obowiązku zgłaszania się do rejestru VAT (Art. 113, pkt 1. Dz.U.2020.106).

6. Łatwiejsza sprzedasz działającego już przedsiębiorstwa

7. Możliwość prowadzenia działalności mimo zajęć komorniczych

Chcesz wiedzieć więcej? Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twojej firmie.

Podczas bezpłatnej konsultacji dowiesz nie tylko jakie korzyści wiążą się z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. i jak efektywnie ją prowadzić, ale także o tym jak opodatkowana jest spółka z o.o. i jej wspólnicy, a także kiedy upadłość okazuje się korzystna oraz jak wygląda proces zaciągania zobowiązań przez spółkę z o. o.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, umów się z nami na spotkanie.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Formularz kontaktowy Key Band

Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw nam swoje podstawowe dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. 

  Dane Kontaktowe Key Band

  Dzwoń, pisz, pytaj!

  Jesteśmy tutaj dla Ciebie.
  +48 512 131 508
  biuro@key-band.pl
  Zadzwoń teraz!